70net永乐高

广西医科大学东盟国际口腔医学院提升及配套工程项目2#楼(病房楼)手术室装饰装修工程招标控制价的通知

发布时间:2022-09-09 09:41:31

广西医科大学东盟国际口腔医学院提升及配套工程项目2#楼(病房楼)手术室装饰装修工程招标控制价的通知

 

各潜在投标人:

广西医科大学东盟国际口腔医学院提升及配套工程项目2#楼(病房楼)手术室装饰装修工程(项目编号:E4501002816020548001001)招标控制价为:

人民币(大写)柒佰贰拾玖万伍仟壹佰柒拾元肆角伍分(¥7295170.45)

具体内容已上传至广西壮族自治区公共资源电子交易系统(南宁),请各潜在投标人自行下载。

 

特此通知

 

                       招标人:广西医科大学附属口腔医院

                    招标代理机构:70net永乐高

                        2022年9月9日

 

XML 地图